Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zálší

Knihovna je otevřena : každý pátek 17,30 - 18,30

Knihovnice: Petra Peterková

V naší knihovně máme trvale 1 829 svazků a evidujeme 15 čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku navštívilo celkem 25 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 225.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny Choceň. V roce 2016 byly knihovně zapůjčeny celkem 3 knižní soubory s počtem 206 svazků nových knih.